Storytelling

Nederlands

Wanneer je eenmaal begrijpt waar je goed in bent en ontdekt hebt hoe dit past bij je identiteit – je eigen (personal) brand – is het tijd om het zaadje te zaaien en iedereen het verhaal te vertellen over jouw fantastische product of dienst. We mogen dan niet allemaal geboren verhalenvertellers of verhalenschrijvers zijn, maar we hebben allemaal een aangeboren talent om ons uit te drukken op onze unieke manier.

Jouw merk tot een begrip maken

Het is niet zo moeilijk als het lijkt. Misschien breng jij je boodschap over door je sociale contacten te onderhouden – netwerken – of met een artikel in een zakenblad, met interessante posts op Social Media, met een website of door poedelnaakt over straat te rennen met alleen een sandwichbord die reclame maakt voor jouw maatpakkenwinkel. In ieder geval zal je er achter komen wat goed voor jou werkt. Daarmee kan ik je helpen. Bel me en we gaan aan de slag met de storytelling methode die jouw merk tot een begrip maakt.

Andere diensten

En mocht schrijven toch iets voor jou te zijn, dan kan ik je ook daarmee helpen met een aantal van mijn andere diensten, zoals schrijf coaching.

Lees mijn verhalen

Wil je alvast mijn eigen manier van storytelling ervaren? Lees dan de verhalen op mijn blog.

Mail me:email@wimbeunderman.com
Bel me:  +31 (0)6 245 44 691

Storytelling

English

Once you understand what it is that you do best and have found out how this fits in with your identity – your own (personal) brand – it’s time to sow the seeds and tell everyone the story of your fantastic product or service. Now, not all of us are natural born storytellers or story writers, but we're all naturals when it comes to expressing ourselves in our own unique way.

Turn your brand into a household name

It’s not as difficult as it may seem. Maybe you get your message across by socializing – networking – or with an article in a business magazine, with interesting posts on Social Media, with a website or by running starkers through the streets with only a sandwich board on to advertise your tailor-made suit shop. In any case, you need to find out what works best for you. I can help you in that department. So, give me a buzz and we’ll get started on the storytelling method that will turn your brand into a household name.

Other services

And if it turns out writing is your thing, well, I can help you out there too with some of my other services, such as writing coaching.

Read my stories

Would you like to experience my way of storytelling? Read the stories on my blog.

Email me:  email@wimbeunderman.com
Phone me: +31 (0)6 245 44 691