Branding

Nederlands

Stel dat je een nieuwe auto wilt kopen en je kunt kiezen uit drie modellen. Elk model heeft vergelijkbare eigenschappen en de algehele beoordeling in de recensie is haast identiek aan die van de andere modellen. Het enige echte verschil is het merk. OK, hoe zou jij een keuze maken? Ik gok erop dat je keuze niet gebaseerd zou zijn op een rationele vergelijking maar op je emoties. Met andere woorden, het embleem op de motorkap bepaalt welk merk jij kiest: A, B of C.

Mensen kopen oplossingen

Wat maakt dat mensen de voorkeur geven aan het ene merk boven het andere merk terwijl beide merken vergelijkbare producten en diensten leveren? Nou, bekijk het zo: mensen doen geen zaken met bedrijven. Ze doen zaken met mensen. En mensen kopen geen producten of diensten. Ze kopen oplossingen. Dus, ze kopen oplossingen van mensen? Klopt, en voor het geval je nog niet overtuigd bent, uitvoerige neuromarketing onderzoeken voor ‘s werelds grootste merken bewijzen keer op keer hoe persoonlijk we worden bij het nemen van koopbeslissingen.

Laten we jouw branding bespreken

Goed, laten we nu eens kijken naar jou en jouw merk. Wat maakt jou, jouw organisatie en jouw producten of diensten zo aantrekkelijk voor jouw potentiële klanten? Hoe reageren mensen op jou en op je identiteit? Wat raakt ze in het hart en brengt een glimlach op hun gezicht?  Of je het antwoord nou weet of niet, nu lijkt me een goed moment voor jou en mij om te praten over de bepaling van jouw merk. Bel me of stuur me een bericht en laten we eens jouw branding of personal branding bespreken. Of bekijk eerst de merkverhaal schrijver pagina op mijn andere website.

Mail me: email@wimbeunderman.com
Bel me:  +31 (0)6 245 44 691

Branding

English

Say you want to buy a new car and you have three models to choose from. Each one has similar qualities and the overall rating in its review is almost identical to that of the other models. The only real difference is its make. Okay then, how would you make your choice? My bet is your choice would not be based on rational comparison but on your emotions instead. In other words, the emblem on the hood will determine which make you choose: A, B or C.

People buy solutions

What is it that makes people prefer one brand to another while both brands deliver similar products or provide similar services? Well, look at it this way: people don’t do business with businesses. They do business with people. Also, people don’t buy products or services. They buy solutions. So, they buy solutions from people? That’s right, and in case you’re still not convinced, extensive neuromarketing research for the world’s biggest brands has proved over and over again how personal we get in our purchase decision-making.

Let’s discuss your branding

Now then, let’s take a look at you and your brand. What is it about you, your organization and your products or services that appeals to your prospective clients or customers? How do people relate to you and to your identity? What reaches inside their hearts and puts a smile on their face? Whether or not you know the answers, I reckon it’s time you and I had a little talk about defining your brand. Give me a call or drop me a line and let’s discuss your branding or personal branding. Or view the brand story writer page on my other website first.

Email me:  email@wimbeunderman.com
Phone me: +31 (0)6 245 44 691