Wim Beunderman

Nederlands

Hallo, mijn naam is Wim. Tijdens mijn jeugd in Australië ervoer ik dat alles met elkaar is verbonden. Nu voel ik dat de verbinding met onszelf en met de wereld om ons heen, ons in staat stelt om ons verder te ontwikkelen. Ik geloof namelijk dat wij allemaal in staat zijn om ons volledige potentieel te benutten waardoor wij eigenmachtig – en met wat hulp – een eigen invulling kunnen geven aan ons leven.

Verbinding is de sleutel tot verandering. Wanneer ik me verbind met andere mensen, voel en zie ik hun kracht, hun potentieel. Wat ik voel en wat ik zie, verwerk ik tot verhalen die mensen in het hart raken en hen stimuleren om in beweging te komen. Dit is mijn bijdrage aan een wereld waarin wij een gelukkiger leven creëren voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

Wim Beunderman
Straight to the Heart

Meer over mij   

Mail me: email@wimbeunderman.com
Bel me:  +31 (0)6 245 44 691

Wim Juli 2015

Wim Beunderman

English

Hi there, my name’s Wim – ‘Willem’ in English. ;-) When I was growing up in Australia, I sensed that everything is connected. Now I experience that the connection with ourselves and with the world around us enables us to further develop ourselves. It’s my belief that we are all capable of realizing our full potential in order to independently – with some help – give meaning to our lives. 

Connection is the key to change. When I connect with other people, I can feel and see their power, their potential. I use what I feel and see to write stories that reach into people’s hearts and encourage them to take control of their lives. This is my contribution to a world in which we create a happier life for ourselves and for the people around us.

Wim Beunderman
Straight to the Heart

More about me

Email me:  email@wimbeunderman.com
Phone me: +31 (0)6 245 44 691

Auteur

Nederlands

"Eigenlijk heb ik helemaal niets met taal", zo begon ik eens, op een boekpresentatie, over mezelf te vertellen. De toehoorders keken mij verbaasd aan tot ik verder sprak: "maar ik heb wel alles met beelden." Het verbaast mij daarom niets dat mensen die mijn roman hebben gelezen, zeggen dat ze zich in een film wanen. En dat lezers van andere verhalen en teksten, aan mij teruggeven dat ze helemaal meegenomen worden in hun beleving. Of, zoals mijn uitgeefster, Jitske Kingma, het verwoordt: ‘Wim Beunderman toont zich in zijn debuutroman een getalenteerd verteller. Hij weet de aandacht moeiteloos vast te houden en zet een ingenieus verhaal vol passie en verdriet neer.’ En dat somt het op voor mij. Want, een verhaal raakt lezers diep van binnen, het blijft ze hun leven lang bij.

Publicaties
Roman: De feeks van Montpézat, gepubliceerd: 22 november 2012

Verwachte publicaties

Kinderboek ‘Wimmetje is moedig’

Roman 'Maga'

Engelse vertaling 'De feeks van Montpézat'

Author

English

"Actually, language doesn’t interest me in the least," this is how I started to tell a bit about myself at a book presentation, once. The audience looked startled, until I continued: "whereas images mean everything to me." It therefore, doesn’t come as a surprise that readers of my Dutch novel, often say they feel like they were in the middle of a film. And that readers of my other stories and texts, express how they become lost in their imagination. Or, as my publisher, Jitske Kingma, put it: ‘In his debut novel, Wim Beunderman has proven to be a talented storyteller. He effortlessly grabs one’s attention and unravels an ingenious tale filled with passion and sorrow.’ That just about sums it up for me. For, a story touches readers deep inside, and remains there for the rest of their lives.

Publications
Dutch novel: De feeks van Montpézat Published: 22nd November 2012

Yet to be published

Novel 'Maga'

Novel 'The Montpézat Hag'